Online İşlemler Yakında... Teklif Al

İş Şağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Şağlığı ve Güvenliği Politikası

Turanay Turizm Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında tehdit oluşturan koşulları gidererek çalışanlara, müşterilere ve iş ortaklarına uygun bir ortam sağlamayı İSG Politikası‘nın temeli kabul ediyoruz.

Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde İSG kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi için sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, proaktif bir yaklaşımla gerekli önlemleri alarak verimliliğimizin arttırılması ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Güvenli çalışma, şirketimiz bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle şirketimiz, tüm çalışanlarından güvenli çalışma ortamı kurallarına titizlikle uymalarını ister.

  • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; İSG Yönetim Sistemi ile uygulamalar periyodik olarak gözden geçirilir, operasyonlarımızdan kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilir, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilir ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilir.

  • İSG Yönetim Programları ile farkındalık oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine önem verilir.

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz. 

Tecrübemiz Kazancınızdır.